VARAM iekšējie normatīvie akti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 08.janvāra rīkojums Nr. 1-2/2 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ētikas komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 07.janvāra iekšējie noteikumi Nr. 1-3/2 "Ētikas kodekss"

Dabas aizsardzības jomā: