Attīstības sadarbība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā attīstības sadarbība 2014. gadā

Nr.

Palīdzības sniedzējs

 

Palīdzības saņēmējs

 

Sniegtās palīdzības veids

Laika periods

1.

VARAM

Ukrainas parlamenta, prezidenta kancelejas un pašvaldību pārstāvji

VARAM organizēja Ukrainas delegācijas vizīti Latvijā, lai iepazīstinātu ar Latvijas praktisko pieredzi pašvaldību apvienošanās jautājumos (administratīvi teritoriālās reformas kontekstā). Vizītes ietvaros notika tikšanās ar ar VARAM, nevalstisko organizāciju un valsts institūciju ekspertiem, kā arī apmeklētas Madonas, Varakļānu, Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novada pašvaldības.

Pašvaldību vadītāji sniedza atbildes uz Ukrainas delegācijas pārstāvju uzdotajiem jautājumiem un izteica viedokļus par pašvaldību brīvprātīgas apvienošanās ierosināšanas un realizācijas procesa pieredzi. Tāpat delegācijas pārstāvji apmeklēja novados realizētos projektus, kā arī citus tūrisma objektus.

 

30.11. - 05.12.2014.

2.

VARAM

Ukrainas Čerņigovas apgabala padome

No 2014. gada 30. jūlija līdz 1. augustam Latviju apmeklēja Ukrainas Republikas Čerņigovas apgabala padomes pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā, pašvaldību attīstības plānošanā un īstenošanā.

Čerņigovas apgabala pārstāvji, tiekoties ar VARAM pārstāvjiem, pārrunāja Latvijas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, kā arī īstenotās un nākotnē plānotās aktivitātes enerģētikas un energoefektivitātes jomā. Tāpat Ukrainas pārstāvji tika iepazīstināti ar dažādos līmeņos pastāvošo teritoriju attīstības plānošanas sistēmu.

Savukārt 2014. gada 10. - 12. decembrī VARAM delegācijas pārstāvji apmeklēja Čerņigovas apgabala padomi, lai plašākā dalībnieku lokā pārrunātu Latvijas pozitīvo pieredzi pašvaldību reformu un decentralizācijas jautājumos. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīstināt Čerņigovas apgabala padomes deputātus un apgabala administratīvo vienību vadītājus ar Latvijas administratīvi teritoriālās reformas pieredzi, kā arī piedalīties diskusijā par labākās prakses pārņemšanu.

 

30.07. - 12.12.2014.

3.

VARAM

Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūra

2014. gadā tika veiktas vairākas aktivitātes VARAM projekta „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai teritoriju attīstības plānošanas, īstenošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos” ietvaros un sasniegtie šādi rezultāti:
 

  • attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana teritoriju attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, Moldovas Ziemeļu reģiona pārstāvjiem piedaloties VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizētajās reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībās 2014. gada 19.-20. martā;

  • uzņēmēju un pašvaldību sadarbības stiprināšana un attīstība, Moldovas Ziemeļu reģiona, reģiona pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem piedaloties Daugavpils pilsētas sadarbībā ar VARAM organizētajā biznesa forumā 2014. gada 16. maijā;

  • metodiskā atbalsta sniegšana Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas izstrādei, organizējot pieredzes apmaiņas vizītes;

  • dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, daloties pieredzē teritoriju attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī sekmējot pašvaldību un uzņēmēju sadarbību. Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienu ietvaros tika organizēta diskusija par reģionālo attīstību Eiropas Savienības integrācijas kontekstā, VARAM daloties pieredzē par Latvijas reģionālo politiku un sniedzot rekomendācijas Moldovas reģionālās politikas attīstības virzieniem;

  • ar VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona aģentūras atbalstu tika parakstīts Rēzeknes pilsētas un Moldovas Sorokas pilsētas sadarbības līgums, kā arī sadarbības līgums starp Rēzeknes novada pašvaldību un Moldovas Jediņecas pilsētu, Moldovas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latgales plānošanas reģiona Latgales Uzņēmējdarbības centru. Noslēgtie sadarbības līgumi paredz veicināt abpusējo sadarbību uzņēmējdarbības, vides aizsardzības, energoefektivitātes, kultūras, jauniešu, izglītības u.c. jautājumos, apmainoties pieredzē un īstenojot kopīgus projektus;

  • Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienu ietvaros Latvijas Lauku forums organizēja ceļojošās darbnīcas “Vietējās attīstības partnerības kā risinājums Moldovas Ziemeļu reģiona attīstībā un uzņēmējdarbības atbalstam”, daloties Latvijas pieredzē vietējās ekonomikas attīstības, cilvēkkapitāla stiprināšanas un partnerības jautājumos, tai skaitā piesaistot LEADER finansējumu, apmeklējot vietējos amatniekus, izglītības iestādes un NVO;  

  • no 2014. gada 9. līdz 11. novembrim Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras, pašvaldību, uzņēmēju un NVO pārstāvji piedalījās darba vizītē Latvijā. Vizītes laikā tika organizētas diskusijas ar Latvijas pašvaldībām par teritoriju attīstības plānošanas un pašvaldību funkciju izpildes jautājumiem, jo īpaši Moldovas pārstāvji bija ieinteresēti uzņēmējdarbības veicināšanā reģionālā un vietējā līmenī, vietējo resursu izmantošanā, atkritumu apsaimniekošanā, projektu ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenošanā. Vienlaikus vizītes ietvaros Gulbenes novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar Moldovas Republikas Floresti pilsētu. Vizītes noslēgumā tika organizēts seminārs, kura ietvaros Latvijas un Moldovas pārstāvji atskatījās uz vizītes laikā paveikto uzņēmējdarbības, sabiedrības attīstības un pārvaldes jautājumos, identificējot turpmāk veicamās aktivitātes Latvijas veiksmīgās pieredzes iedzīvināšanai Moldovā.  

2014