Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākums “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi”

4.3.6.6. pasākums „Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi”

Plānotais ES fondu* finansējums:

16 269 000 EUR

Projektu iesniedzēji:

Pašvaldība vai pašvaldības izveidota iestāde

Atbalstāmās darbības:

  • privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma* iegāde
  • bērnu uzraudzības pakalpojuma iegāde

* pakalpojumam jāietver pilnu, licencētu pirmsskolas izglītības pakalpojuma apguvi

Atbalsta likme

85% vai 75% (ja projekta iesniedzējs ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība)

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • atbalstu saņēmuši vismaz 1 239 bērni
  • pirmsskolas izglītības pakalpojumus vienu līdz trīs gadus saņēmuši vismaz 1 177 bērni

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

07.11.2023. – 15.04.2024.

Aprites stadija

-

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 577 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 2023. gada 27. septembra lēmumu Nr. L-2023/21-27/65 (skat. šeit).

Metodiskie materiāli:

Projektu atlases dokumentācija pieejama šeit.

Cita noderīga informācija

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Kontaktinformācija:

Kaspars Raubiškis, tel.: 29706185, e-pasts: kaspars.raubiskis@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo