Informācija par īpašumiem

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nomātiem īpašumiem

Nr.
p.k.

Iznomātājs

Adrese (Rīga)

Liguma
darbības termiņš

Platība
kv.m.

Nomas maksa
EUR/kv.m.

1.

Personu grupa

Peldu iela 26/28

 01.04.2021.

 382.8

6.29

2.

VAS  Valsts nekustamie īpašumi

Doma laukums 8

 31.12.2022.

 612.6

2.25

3.

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Vaļņu iela 30, 4. stāvs

 31.12.2029.

 1168.4

3.76

4.

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Vaļņu iela 30, 1. stāvs

 30.09.2021.

 67.2

2.98

 

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iznomātiem īpašumiem

Nr.
p.k.

Nomnieks

Adrese (Rīga)

Liguma
darbības termiņš

Platība
kv.m.

Nomas maksa
EUR/kv.m.

1.

 SIA “Baltic Catering”

Peldu iela 25

 30.06.2021.

 66.42

2.76

2.

 A.Suitiņš

Pils iela 17

 Beztermiņa

 75.9

1.78