Informācija par īpašumiem

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nomātiem īpašumiem

 

Nr.
p.k.

Iznomātājs

Adrese

Liguma
darbības termiņš

Platība
kv.m.

Nomas maksa
EUR/kv.m.

1.

Personu grupa

Peldu iela 26/28, Rīga

 01.04.2020.

 382.8

6.29

2.

VAS  Valsts nekustamie īpašumi

Doma laukums 8, Rīga

 31.12.2022.

 612.6

2.25

3.

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Vaļņu iela 30, 4. stāvs

 31.12.2029.

 1168.4

3.11

4.

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Vaļņu iela 30, 1. stāvs

 30.08.2020.

 67.2

2.45

 

 

 

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iznomātiem īpašumiem

 

Nr.
p.k.

Nomnieks

Adrese

Liguma
darbības termiņš

Platība
kv.m.

Nomas maksa
EUR/kv.m.

1.

 SIA “Baltic Catering”

Peldu iela 25, Rīga

 30.06.2021.

 66.42

2.76

2.

 A.Suitiņš

Pils iela 17, Rīga

 Beztermiņa

 75.9

1.78