21.07.2020.

JAUNS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”” projekts

01.07.2020.

JAUNS: MK noteikumu “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” projekts

27.05.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 8.jūnija noteikumos Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"" projekts

20.05.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"" projekts

20.05.2020.

JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā”

30.10.2018.

JAUNS: MK rīkojuma projekts „Par jūras plānojumu"

15.09.2017.

JAUNS: MK rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 35 “Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība””

26.07.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””

16.06.2016.

PAPILDINĀTS: MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi” grozījumu projekts

28.04.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 291 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām””