Attīstības plānošanas dokumenti e-pārvaldes jomā

Politikas plānošanas dokumenti un ietvertie informatīvie ziņojumi:

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskās pārvaldes attīstība

Elektroniskie dokumenti

Informācijas sabiedrība un e-prasmes

Valsts informācijas sistēmas

 Vienas pieturas aģentūras princips

Saistītie