Attīstības plānošanas dokumenti e-pārvaldes jomā

Politikas plānošanas dokumenti un ietvertie informatīvie ziņojumi:

Informācijas sabiedrība un e-prasmes

Elektroniskās pārvaldes attīstība

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskie dokumenti

Valsts informācijas sistēmas

 Vienas pieturas aģentūras princips

Saistītie