Informācija par budžeta izdevumiem

Kapitālsabiedrību finansiālo un darbības rādītāju izpilde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes

Paskaidrojums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par VARAM amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (BRUTO, euro):

2024. gada aprīlis

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.