Jaunumi

Programmas mērķis ir izveidot vides politikas integrācijas kapacitāti, izmantojot starpdisciplināro izpēti, politikas analīzi un iesaistot visas ieinteresētās mērķgrupas. Galvenais uzsvars tiek likts uz sadarbības saišu veidošanu starp politikas veidotājiem, zinātniekiem un komersantiem.

Detalizēta informācija par programmas mērķi, uzdevumiem, izveides nepieciešamību un pamatojumu, ka arī gaidāmajiem rezultātiem pieejama šeit.  

Programmas ieviešanai tiek realizēti 2 atklāti apakšprojektu konkursi:

Programmas ieviešanas laiks 2008. gada oktobris – 2011. gada aprīlis.

Informācija apakšprojektu ieviesējiem par programmas apsaimniekotājam iesniedzamo atskaiti pieejama šeit.

2011.gada 14.aprīlī  notika  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Vides politikas integrācijas programma Latvijā” noslēguma konference

Ir radīti 15 labās prakses video stāsti par Latvijas eko-inovācijām un vides politikas integrāciju