Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu ietvaros no 2014.gada 27.-30. oktobrim norisinājās inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana. Eksperti piedalījās divos pieredzes apmaiņas semināros:

  • par nacionālo inventarizācijas sistēmu;
  • par lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoriem.

Semināros, piedaloties Norvēģijas ekspertiem, tika diskutēts par SEG emisiju nacionālajām inventarizācijas sistēmām, SEG emisiju aprēķināšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoros un augšņu karšu digitalizēšanas metodiku.

Pasākumu rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Vides Aģentūru.

Svarīgākās apspriestās tēmas:

- EEA grantu programmas SEG inventarizācijas uzlabošanai Norvēģijā un Latvijā.
- Norvēģijas un Latvijas nacionālā inventarizācijas sistēma.
- Datu ieguves, apkopošanas un analizēšanas process SEG inventarizācijas procesā, informācijas arhivēšana.
- Kvalitātes kontrole/ kvalitātes nodrošināšana.
- Norvēģijas pieeja 2006. g. IPCC vadlīniju ieviešanā.
- SEG emisiju aprēķināšanai izmantotām metodēm atsevišķos sektoros – rūpniecības, lauksaimniecības, LULUCF, Enerģijas un transporta un atkritumu apsaimniekošanas sektoros.
- SEG emisiju prognožu aprēķināšanas sistēmu, institūciju sadarbību un izmantotām metodēm, SEG emisiju samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanas izveidoto modeli.
- Digitālās augsnes un LIZ datubāzes Norvēģijā un Latvijā, izveides vēsture, metodika, izmantošanas iespējas.

Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās pārstāvji no institūcijām:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts, Norvēģijas vides aģentūra, Norvēģijas Statistika, Norvēģijas Meža un Ainavu Institūts, Norvēģijas Finanšu Ministrija, Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāte (Norwegian University of Life Sciences), Bioforsk, Norvēģijas Lauksaimniecības ekonomikas pētniecības institūts.

Pasākuma dienaskārtība pieejama šeit.