2012.gada 7.novembrī, Oslo, Donoru programmas partneris Norvēģijas Klimata un piesārņojuma aģentūra organizēja konferenci „New possibilities for environmental cooperation in Europe”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs tika uzaicināta piedalīties konferencē, kurā sniedza informāciju par VARAM programmu „Nacionālā klimata politika”.


2012.gada 3.oktobrī, Norvēģijas dienu ietvaros notika Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009. – 2014. gada perioda atklāšanas pasākums, ko organizēja Finanšu ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā.


2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm”.