dators

Rīga, 2020. gada 14. jūlijā – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, tādējādi uzlabojot standartus un pilnveidojot uzraudzības kārtību, lai valsts pārvaldes tīmekļvietnēs publicētā informācija kļūtu pieejama un izmantojama visiem lietotājiem, īpaši personām ar invaliditāti, senioriem un tādām lietotāju grupām, kam nepieciešama atsevišķa pieeja informācijas nodošanā.

Ministrijas izstrādātais noteikumu projekts ne tikai paplašina informācijas piekļūstamības prasību uzraudzības kārtību, bet arī radīs ikvienam lietotājam pieejamāku satura pārlūkošanu valsts pārvaldes tīmekļvietnēs.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Iedzīvotāju paradumu dati liecina, ka internetu sabiedrība lieto arvien vairāk, tāpat arī pakalpojumu apjoms, kas pieejams iedzīvotāju ērtībām digitālajā vidē kļūst plašāks. Valsts pārvaldei ir jāpiemērojas iedzīvotāju paradumiem un jānodrošina pieejama un piekļūstama digitālā informācija visām sabiedrības grupām vienādi, nodrošinot informācijas sniegšanu dažādos veidos un formās, lai, piemēram, personas ar redzes, dzirdes un uztveres traucējumiem, vienlīdz veiksmīgi un sev uztveramā veidā saņemtu informāciju. Būtiski, ka, nodrošinot piekļūstamības prasības, krietni uzlabojas informācijas lietojamība, kas atvieglo valsts pārvaldes informācijas nodošanu sabiedrībai kopumā.”

Izstrādātais noteikumu projekts aizstāj 2018. gada 25. septembra noteikumus Nr. 611. “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”*, paredzot pilnveidotus standartus, lai valsts pārvaldes tīmekļvietnēs publicētā informācija kļūtu pieejamāka un piekļūstamāka visiem lietotājiem. Piemēram, precizētās prasības paredz iestādēm norādīt kādas piekļūstamības iespējas ir konkrētajā tīmekļvietnē (vai ir iespēja izmantot palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrānlasītājus), kā arī iestādēm tīmekļvietnē jānorāda kontaktpersona ar kuru lietotājam sazināties, ja saturs tīmekļvietnē nav piekļūstams, tādējādi nodrošinot satura izsniegšanu piekļūstamā veidā pēc pieprasījuma. Noteikumu projekts paredz lietotājam sniegt sūdzību, ja tīmekļvietnes saturs nav lietotājam pieejams.

Lai pārliecinātos, ka iestādes mājaslapu saturs ir atbilstošs prasībām, tiek paredzēts, ka tām ik gadu jāveic tīmekļvietņu pašvērtējums pēc ministrijas izstrādātās metodikas, savukārt VARAM izlases kārtībā pārraudzīs iestāžu tīmekļvietnes un mobilās lietotnes.

Noteikumu projektā precizēta arī tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību domēnu un darbinieku elektroniskā pasta adrešu lietošanas kārtība. Piemēram, e-pastos, domēnos paralēli latīņu burtiem pieļaujams izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm. MK apstiprinātais VARAM projekts paredz kārtību, kādā darbosies Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma – valsts informācijas sistēma, kas ir izveidota ar mērķi nodrošināt vienotu iestāžu tīmekļvietņu pārvaldību.

Piekļūstamības prasības tika noteiktas 2018.gadā* un  stājas spēkā pakāpeniski. Lielākajai daļai tīmekļvietņu jāatbilst piekļūstamības prasībām no 2020. gada 23.septembra.  Piekļūstamības nodrošināšana balstās uz četriem saistītiem principiem – uztveramība, darbināmība, saprotamība un robustums –, kas atvieglo valsts pārvaldes tīmekļvietņu satura pārskatīšanu personām ar invaliditāti.

Uztveramība paredz, ka valsts pārvaldes iestāžu lietotājiem jāspēj saņemt informāciju tajā formātā, kā tas to spēj uztvert, piemēram nedzirdīgam cilvēkam iespēja informāciju saņemt teksta veidā vai video formātā, bet vājredzīgiem vai neredzīgiem jābūt iespējai saņemt informāciju audio veidā (lietojot palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrānlasītājus). Darbināmības princips – personām ar invaliditāti ir jāspēj strādāt ar tīmekļa vietni izmantojot  dažādus rīkus un palīgtehnoloģijas, piemēram, izmantot datora peles vadību, tastatūras vadību, balss vadību. Otrs būtiskais aspektu kopums darbināmībā ir lietotājiem ar kognitīvo traucējumu spektru. Šādiem lietotājiem jābūt iespējām kontrolēt multimediju lietojumu. Saprotamības principstekstam tīmekļvietnēs jābūt vienkārši un skaidri uzrakstītam. Savukārt robustums paredz iespēju robežās tīmekļvietnes programmēt tā, lai tās bez traucējumiem darbotos dažādās platformās, pārlūkprogrammās un ierīcēs, tā nodrošinot lietotāju vajadzības un iespējas.

*2018.gadā MK tika pieņemti noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kas nosaka nodrošināt labāku valsts pārvaldes informācijas lietojamību un informācijas piekļūstamību, kā arī tie ievieš Parlamenta un Padomes 2016. gada 26.oktobra Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību un informācijas atkalizmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533, 
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv