2015. gada 9.-10. novembrī Oslo, Norvēģijā, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 3. aktivitātes ietvaros norisinājās zināšanu apmaiņas pasākums par modeļu sistēmu un vadlīnijām politikas ieviešanai.

Pasākumā pirmajā dienā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM), Zemkopības ministrijas, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Fizikālās enerģētikas institūta, Latvijas lauksaimniecības universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” kā arī Norvēģijas vides aģentūras (turpmāk – NEA) eksperti. Galvenie apspriestie jautājumi bija nacionālās ziņošanas sistēmas par politikām, pasākumiem un siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju prognozēm salīdzinājums Latvijas un Norvēģijas kontekstā, klimata politikas veidošanas un attīstības tendences abās partnervalstīs, kā arī Norvēģijas piemērs klimata politikas un pasākumu izvērtēšanā, iepazīstoties ar ‘’Klimatall’’ modelēšanas sistēmu.

Semināra otrajā dienā ar savu pieredzi SEG emisiju prognožu sagatavošanas jomā dalījās arī eksperti no Lietuvas Vides ministrijas un Lietuvas vides aizsardzības aģentūras.

Pasākumā tika gūta vērtīga partnervalstu pieredze saistībā ar klimata politikas un pasākumu novērtēšanu sektorālā griezumā, kā arī noritēja noderīga viedokļu apmaiņa par otrā divgadu ziņojuma (Second biennial report) sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ziņošanas ietvaros.

1

Foto: Semināra pirmās dienas dalībnieki (Norvēģija, Latvija) VARAM pārstāves K.Zommeres-Rotčenkovas prezentācijas laikā

1

Foto: Semināra otrās dienas dalībnieki no Norvēģijas, Latvijas un Lietuvas (NEA pārstāves B.Hoem prezentācijas laikā)
Šis zināšanu apmaiņas pasākums bija pēdējais iepriekš noteiktā projekta ietvaros Norvēģijā notiekošais pasākums. Projekta ietvaros plānots organizēt vēl vienu zināšanu apmaiņas pasākumu ekspertiem, kas iesaistīti klimata pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu izstrādē, kas norisināsies Rīgā 2016. gada pirmajā pusē.

Semināra dienas kārtība  pieejama šeit: [agenda 1][agenda 2]

Semināra prezentācijas pieejamas šeit: [pdf]