Per- un polifluoralkilsavienojumi (per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS) ir aptuveni no 10 000 organiskiem ķīmiskiem savienojumiem sastāvoša grupa. Pateicoties šajos savienojumos esošām oglekļa-fluora ķīmiskajām saitēm, PFAS ir visai stabili un mobili ķīmiskie savienojumi. Tieši šī iemesla dēļ tie var izturēt noārdīšanos (degradāciju) gan to lietošanas laikā, gan arī apkārtējā vidē. PFAS piemīt diezgan plašs pielietojums. Tos, piemēram, izmantoti kā virsmaktīvās vielas, tiem ir salīdzinoši plašs pielietojums automobiļu, aviācijas, tekstilizstrādājumu, ādas un apģērbu, būvniecības un mājsaimniecības izstrādājumu, elektronikas, ugunsdzēsības, pārtikas pārstrādes un medicīnas izstrādājumu ražošanā.

Pateicoties PFAS piemītošām inertām īpašībām, ar vien vairāk tiek atklāts, ka daži no šiem savienojumiem ir spēcīgi vides piesārņotāji un tie atstāj negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību. Bieži novērots, ka PFAS piesārņo gruntsūdeņus, virszemes ūdeņus un augsni. Piesārņoto vietu sakopšana ir tehniski sarežģīta un dārga. Turpinot PFAS emisijas apkārtējā vidē, tie turpinās uzkrāties vidē, dzeramajā ūdenī un pārtikā. Lai arī pēdējās desmitgades laikā visā pasaulē ražotāji ir sākuši aizstāt noteiktus PFAS ar citiem PFAS vai vielām, kas nesatur fluoru, tomēr šie centieni nav pietiekami, tādēļ jautājums par PFAS ierobežošanu šobrīd ir aktualizēts Eiropas Savienības līmenī.

Pēc Dānijas, Vācijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Zviedrijas ierosinājuma Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (European Chemicals Agency, ECHA) ir sagatavojusi priekšlikumu PFAS ierobežošanai, ko paredzēts iekļaut Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Priekšlikuma mērķis ir samazināt PFAS emisijas apkārtējā vidē un padarīt produktus un procesus drošākus cilvēkiem.

2023.gada 25.septembrī ir noslēgusies ECHA organizētā publiskā apspriešana par priekšlikumu PFAS ierobežošanai. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāk kā 5600 komentāri. Patlaban ECHA Riska izvērtēšanas komiteja (Risk Assessment Committee) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (Socio-Economic Analysis Committee) analizē saņemtos komentārus. Pēc saņemto komentāru analīzes katra komiteja sagatavos neatkarīgu atzinumu un iesniegs to Eiropas Komisijā. Savukārt pēc tam Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm lems par ierobežojumu.

Papildu informācijas iegūšanai par PFAS un to ierobežošanu aicinām noskatīties ECHA vebināra video ierakstu: https://echa.europa.eu/-/restriction-of-per-and-polyfluoroalkyl-substances-pfass-under-reach, kā arī ieskatīties tīmekļvietnēs: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/reach un https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas.