Podkāsts jeb raidieraksts "VARAM vai nevaram?"

Iespēja audio formātā uzzināt vairāk par aktualitātēm vides, dabas, klimata, reģionālās attīstības un valsts digitālajā jomā, veidojot sabiedrības izpratni par ministrijas darbu un īstenoto politiku.

#1 Saruna ar ministru Artūru Tomu Plešu par amatā aizvadītajām 100 dienām- par paveiktajiem darbiem un turpmākajām iecerēm:
VARAM vai neVARAM · Pirmās 100 dienas ministra amatā: saruna ar Artūru Tomu Plešu