• KPFI projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumos lūdzam vērsties SIA „Vides investīciju fonds”  
  • KPFI konkursu projektu vērtēšanas un nosacījumu piemērošanas jautājumos lūdzam vērsties pie Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperta Viestura Frišfelda t. 66016704  viesturs.frisfelds@varam.gov.lv