Ņemot vērā to, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros projektu ieviešana ir noslēgusies, jaunas projektu iesniegumu atlases vairs nebūs.