2012. gads

Pašvaldībām saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2012. gadam” 9.pielikumu 2012. gadā tika piešķirts finansējums 8 pašvaldību pasākumu īstenošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija grozījumu likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 62. un 63.pantu ietvarā veica budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2012.gadam” pašvaldības pasākumi tika īstenoti līdz 2012.gada 31.decembrim, tai skaitā arī finansējumu pašvaldības pasākumu īstenošanai izlietoja līdz 2012.gada 31.decembrim.

2012.gadā pašvaldības pasākumu īstenošanai izlietoja finansējumu 760 934,43 LVL jeb1 082 712,15 euro apmērā.

 

2012.gadā mērķdotāciju pašvaldība pasākumiem ietvaros pašvaldības:


remontēja pirmskolas izglītības iestāžu telpas un apkures sistēmas,


skolu internāta telpas,


sociālās aprūpes centra ēkas telpas, kā arī uzstādīja
pacēlājus centra iemītnieku vajadzībām,


iegādājās sporta inventāru skolām,


attīstošās rotaļlietas bērnu dārzos,


nepieciešamo aprīkojumu mācību procesam,


transportu mācību iestādes vajadzībām,


remontēja kultūras iestādes