Vai arī projekta pēcieviešanas periodā ir jānodrošina publicitāte un jāievēro vizuālā identitātes prasības?

Finansējuma saņēmējam arī projekta pēcieviešanas periodā ir jāievēro publicitātes un vizuālas identitātes prasības, kas minētas Finanšu ministrijas izstrādātās vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu Finansējuma saņēmējiem”.

 

Kādas prasības Finansējuma saņēmējam ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstošu publicitāti?

Projektiem virs 500 000 EUR, informatīvais stends, kas tika izvietots projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā, 6 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas posma pabeigšanas jānomaina uz pastāvīgu informatīvo plāksni.

Uz projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām jābūt uzlīmēm ar ES un attiecīgā Eiropas Savienības fonda logo.

Pēc projekta īstenošanas jābūt nodrošinātai informatīvajai plāksnei telpās (ja projekta iesniegumā paredzēts).

 

Kad Atbildīgā iestāde dos vērtējumu par publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu?

Visbiežāk Atbildīgā iestāde prasību ievērošanas vērtējumu dos, veicot pārbaudi pie Finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas vietā vai pārbaudot kopā ar pēcieviešanas uzraudzības pārskatiem iesniegto pamatojošo dokumentāciju.

 

Der zināt!!!

Ikvienā Eiropas Savienības fonda projekta informatīvajos un publicitātes pasākumos obligāti jānodrošina šādu elementu lietošana (visi kopā):

  • Eiropas Savienības logo (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība”;
  • attiecīgais Eiropas Savienības fonda logo;
  • sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē.

 

Vai par prasību neievērošanu varētu būt kādas finansiāla rakstura sekas?

Ja Finansējuma saņēmējs neievēro prasības, tad Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par finanšu korekciju atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīniju par finanšu korekcijas piemērošanu 2.pielikumā minētiem piemēriem. Detalizētāk te pie jautājuma par iespējamajām sekām.

 

Finansējuma saņēmējam detalizētāka informācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu ir šādās sadaļās:

Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu
Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi
Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi
Projektu ieņēmumu nosacījumi
Faktisko pieslēgumu izveides progress
Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi
Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības
Pēcieviešanas uzraudzības pārskati
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
Horizontālo prioritāšu ieviešanas prasības