Vērtēšana

2010.gada 19.oktobrī tika izsludināta pieteikšanās konkursam, kas noslēdzās 2011.gada 20.janvārī. Projektu iesniegumu vērtēšana tika uzsākta 2011.gada 28.janvārī un noslēdzas 2011.gada 20.martā.

Konkursa rezultātā nav noslēgti līgumi par projektu īstenošanu.

 

Informācijai

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010. gada 21.septembra noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā” nolikums”

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana, nodrošinot transporta pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai, tai skaitā:

  • atbalstot transporta līdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā;

  • atbalstot vienā projektā ar transporta līdzekļu pielāgošanu biodegvielas izmantošanai arī degvielas uzpildes staciju ierīkošanu.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums: 3 522 621 LVL. Projektu potenciālie iesniedzēji ir Latvijas Republikā reģistrētie komersanti, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas nepārsniedz:

  • 55% - sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem, kā arī tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm;

  • 45% - vidējiem komersantiem;

  • 35% - lielajiem komersantiem.

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2012.gada 1.maijam.

Laimonis Osis
e-pasts: laimonis.osis@vidm.gov.lv
tālr.: 67026919