Analītiskais rīks Eiropas Savienības fondu ietekmes uz teritoriju attīstību novērtēšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izstrādājusi analītisko rīku Eiropas Savienības fondu ietekmes uz teritoriju attīstību novērtēšanai.

Analītiskā rīka mērķauditorija - plānošanas reģionu un pašvaldību speciālisti.

Analītiskais rīks spēj nodrošināt:

1) analīzi par Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros īstenotajiem projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Rīka pamatā ir no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas lejupielādēts datu fails, kas sniedz informāciju par visiem projektiem, kuru īstenotājiem izmaksāts finansējums;

2) datu attēlošanu uz kartes. Rīks piedāvā iespēju uz kartes attēlot jebkāda veida statistikas datus, kuri pieejami pašvaldību dalījumā.

Sīkāk par analītiskā rīka piedāvātajām iespējām skatīt lietotāja rokasgrāmatā.

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Lauru Vikšeri, VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vecāko eksperii, pa tālruni: 66016786 vai e-pastu: laura.viksere@varam.gov.lv.