logo

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Kopējais projekta finansējums, (Šveices franki – CHF)

Donorvalsts grants, (Šveices franki – CHF)

Nacionālais līdzfinansējums, (Šveices franki – CHF)

Vispārējais projekta mērķis

Īstenošanas vieta

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā

Valts vides dienests

15 300 000

13 000 000

2 300 000

Atjaunot un uzlabot piesārņoto vietu vides kvalitāti un novērst draudus cilvēku veselībai Sarkandaugavā

Rīga

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

20 885 355

16 000 000

4 885 355

Uzlabot skolnieku pārvadāšanas sistēmu attālos vai mazattīstītos reģionos

Latvija (59 pašvaldības)

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

2 799 682

2 379 730

419 952

Uzlabot ugunsdrošību pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos

Latvija (59 pašvaldības)

Vairāk informācijas par Latvijas – Šveices sadarbības programmu: http://www.swiss-contribution.lv/page/1