Saistošie normatīvie akti

ES fondu ieviešanu un uzraudzību regulējošie normatīvie akti ir pieejami šeit.

ES fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu regulējošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi: