Lai nostiprinātu valsts pārvaldes IKT risinājumu attīstības vispusīgu plānošanu valsts pārvaldes jomās un valsts pārvaldē kopumā, tiek ieviesta valsts pārvaldes jomu (domēnu) arhitektūru plānošana, kas izskaidrota pievienotajā prezentācijā.

  1. Arhitektūras pārvaldības prezentācija 

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes jomu (domēnu) arhitektūru plānošanas vienveidību, kas dos iespēju pārvaldīt to savstarpējo saskaņotību, ir izstrādātas domēnu arhitektūru aprakstu veidnes (skat. pievienotās apraksta un artefaktu saraksta veidnes), kas ir aprobētas, izstrādājot digitālās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu arhitektūras pirmās versijas aprakstu un artefaktu sarakstu piemērus (skat. pievienotos).

  1. Domēna arhitektūras apraksta veidne 
  2. Arhitektūras artefaktu saraksta veidne 
  3. Digitālās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu arhitektūras apraksta piemērs 
  4. Digitālās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu arhitektūras artefaktu saraksta piemērs