Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Garkalnes novada domi organizēja informatīvu semināru „Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku rekonstrukcija un būvniecība”, kas notika 2014.gada 5.septembrī pl.10:00 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes šoseja 34.

Semināra mērķis ir informēt par zema enerģijas patēriņa (turpmāk - ZEP) ēku rekonstrukciju un būvniecību, to aktualitāti, ieguvumiem un uzsvērt nozīmīgumu klimata un energoefektivitātes jomā. Prezentēts Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas rekonstrukcijas projekts, kas ir veiksmīgi realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (Konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”) ietvaros un demonstrējams kā labās prakses piemērs, lai veicinātu turpmāku šāda veida projektu attīstību. Seminārā bija iespējama arī rekonstruētā objekta (skolas) apskate. Papildus tika sniegta informācija par ZEP ēku būvniecībā un renovācijā izmantojamajiem materiāliem, kā arī realizētajiem un plānotajiem projektu konkursiem.

Semināra mērķauditorija: būvniecības eksperti, arhitekti, pašvaldību un asociāciju pārstāvji un citi interesenti.

 

 • Semināra programma PDF

 • Video par Garkalnes skolas projektu

 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Garkalnes novadā - Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

 • Garkalnes vidusskolas rekonstrukcijas projekts – projekta gaita, ekonomiskais izdevīgums, veiksmes faktori - Gundars Krievs, Garkalnes novada dome, Projektu un attīstības daļas vadītājs;

  Daumants Geršmanis, energoauditors
  Andris Pavītols, SIA "Ripess", Tehniskā projekta autors
 • KPFI projektu konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēka” rezultāti - Artūrs Malējs, projektu vadītājs

 • Diskusija “Efektīva politika zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības industrijas izveidei” - diskusiju vada VARAM parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis

 • Plānotais finansiālais atbalsts zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā - Ilze Prūse, VARAM, Klimata pārmaiņu departamenta direktore;

 • Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atklātu projektu konkursu „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” - Nataļja Andžāne, VARAM, Attīstības instrumentu departaments;

 • Rekomendējamie un izslēdzamie materiāli zema enerģijas patēriņa jaunas ēkas būvniecības vai esošās ēkas rekonstrukcijas gadījumā - Kārlis Grīnbergs, Biedrība Passive House Latvija