2016. gada 23. maija ekspertu seminārs “Pielāgošanās monitoringa sistēmas attīstība” - PREZENTĀCIJAS