2017. gada 20. februārī Prezentācija par Ministru kabineta noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”

2017. gada 20.februārī notika tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu savienību un Latvijas Pašvaldību asociāciju par Ministru kabineta noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”.

Prezentācija par Ministru kabineta noteikumu projekts pieejama šeit!


Ministru kabineta noteikumu projekts pieejams šeit!