3. Darbība. Centralizēto IKT risinājumu projektēšana un izstrāde

Logo

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

 

 


Logo

Drošās elektroniskas piegādes platforma

Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma

Datu publicēšanas platforma

  • Plānotā funkcionalitāte: 1. un 2. kārta

Datu izplatīšanas platforma

  • Plānotā funkcionalitāte

  • Pamatojošā dokumentācija

VIRSIS