Aizsargājamās jūras teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 17 (05.01.2010) "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām" Latvijā ir noteiktas 7 aizsargājamās jūras teritorijas. Aizsargājamās jūras teritorijas apsaimnieko saskaņā ar minētajiem noteikumiem, likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, teritoriju dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

 

Nr.p.k.

Aizsargājamās jūras teritorijas nosaukums

1.

Nida–Pērkone

2.

Akmensrags

3.

Irbes šaurums

4.

Rīgas līča rietumu piekraste

5.

Selga uz rietumiem no Tūjas

6.

Vitrupe–Tūja

7.

Ainaži–Salacgrīva