Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP)

Projekta norises laiks

01.09.2017. – 01.09.2020. (36 mēneši)

Projekta apraksts

Circular PP projekts paredz kapacitātes celšanas aktivitātes visos ar aprites iepirkumu (zaļo publisko iepirkumu) saistītajos posmos, apskatot kā vides tā arī sociālos aspektus iepirkuma procedūrā  un  cieši sadarbojoties ar  mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.

Projekta mērķis

Sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  ar publiskā iepirkuma palīdzību veicināt aprites ekonomikas attīstību Latvijā.

Projekta darbības tiks organizētas 5 lielās darba grupās:

  1. Aktuālās situācijas identificēšana aprites ekonomikas iepirkumu jomā
  2. Kapacitātes veicināšanas aktivitātes pašvaldību iepirkumu speciālistiem (apmācību organizēšana, tehniskais atbalsts iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, nodrošinātas bezmaksas ekspertu konsultācijas)
  3. Aprites iepirkumu sagatavošana un novērtēšana
  4. Tikšanās ar potenciālajiem izpildītājiem/uzņēmumiem – Pārrunas ar tirgu par iespējām un piedāvājumu
  5. Projekta rezultātu izplatīšana valsts iestādēs un pašvaldībās visā Latvijā

Projekta aktivitātes tiek īstenotas 7 valstīs - Latvijā, Krievijā, Polijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā un Dānijā.

Projekta partneri no Latvijas:

SIA Vides Investīciju fonds

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Projektu finansē: 

Logo

Projekta mājas lapa: http://circularpp.eu/