Baltijas jūras/ASV Lielo ezeru sadarbības programmas ietvaros (Baltic Sea/Great Lakes partnership) no 2001. gada līdz 2003. gadam VIDM un ASV Vides aizsardzības aģentūra strādāja pie projekta ''Consultation and Program Support to Great Lakes/Baltic Sea Partnership Programs Environment Security Project''.

Projekta noslēguma atskaite (angļu valodā) ietver projekta gaitā iegūtos rezultātus Adažu poligonā, kā arī atskaites par sedimentu paraugu analīzēm Liepājas Karostas akvatorijā un Daugavā, izmantojot pozicionēšanas iekārtas piesārņojuma koordinātu noteikšanai no satelīta.