9. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra rīkojums Nr. 901 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 

8. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojums Nr. 777 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 

7. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 6. septembra rīkojums Nr. 716 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”

6. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojums Nr.613 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 

5. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta rīkojums Nr. 582 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 

4. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojums Nr. 453 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

3. kārta – Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojums Nr. 357 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

2. kārta  2021.gada 5. maija Ministru kabineta rīkojums Nr.300 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

1.kārta – 2021.gada 18. marta Ministru kabineta rīkojums Nr.175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”