14.06.2013

2013.gada 14.jūnijā, ceturto gadu notika seminārs „Digitālā programma Eiropai „going local”” (Digital Agenda for Europe going local), kura mērķis bija informēt dalībniekus un apspriest „Digitālās programmas Eiropai”, kas ir viena no septiņām stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvām, īstenošanas gaitu Latvijā.

Šā gada semināru organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ķekavas novada domi. Kā semināra norises vieta šogad bija izvēlēts Ķekavas novada Doles Tautas nams.