Balvu novada Balvu pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Partizānu iela 14
Balvu pilsēta
Balvu nov.
LV-4501
Pirmdiena: 8:30 - 17:00
Otrdiena: 8:30 - 17:00
Trešdiena: 8:30 - 17:00
Ceturtdiena: 8:30 - 18:00
Piektdiena: 8:30 - 16:00
balvi@pakalpojumucentri.lv
+371 66954809