Balvu novada Viļakas pilsētas VPVKAC
Novadu nozīmes attīstības centrs

Abrenes iela 26
Viļakas pilsēta
Balvu nov.
LV-4583
Pirmdiena: 8:30 - 17:00
Otrdiena: 8:30 - 17:00
Trešdiena: 8:30 - 17:00
Ceturtdiena: 8:30 - 18:00
Piektdiena: 8:30 - 16:00
vilaka@pakalpojumucentri.lv
+371 66954858