Vai tirdzniecības vietās plastmasas maisiņi tiek izsniegti bez maksas?
2018. gada 28. novembrī ir stājušies spēkā grozījumi Iepakojuma likumā (avots: https://likumi.lv/ta/id/302976-grozijumi-iepakojuma-likuma). Atbilstoši šiem grozījumiem kopš 2019. gada 1. janvāra plastmasas iepirkumu maisiņi netiek izsniegti bez maksas tirdzniecības vietās

Vai likumā ir noteikta kāda konkrēta cena plastmasas maisiņiem?
Nē. Jaunais normatīvais regulējums neparedz noteikto maksu par plastmasas iepirkumu maisiņiem, to komersants ir tiesīgs noteikt pēc saviem ieskatiem. Ierobežojums ir attiecināms uz visu veidu plastmasas iepirkumu maisiņiem neatkarīgi no to materiāla biezuma.

Vai par maksu tiek izsniegti visu veida plastmasas maisiņi?
Attiecībā uz ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem (materiāla biezums nesasniedz 15 mikronus), kuri ir nepieciešami nefasētai pārtikai ir paredzēts izņēmums.  Ievērojot šos nosacījumus, ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus arī turpmāk varēs saņemt par brīvu.

Kas ir plastmasas maisiņi? Vai par to var uzskatīt arī plastmasas iepakojumu, kurā prece safasēta?
Atbilstoši Iepakojuma likumā noteiktajai definīcijai “plastmasas iepirkumu maisiņi” – iepirkumu maisiņi ar rokturi vai bez tā, kas izgatavoti no plastmasas un patērētājiem ir pieejami preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās

Savukārt plastmasas maisiņi, kuros tiek iepakota prece un realizēta ar piegādi, neatbilst minētajai definīcijai. Līdz ar to Iepakojuma likuma 12.1 pantā ietvertās prasības nav attiecināmas uz tiem plastmasas maisiņiem, kuros iepakotu  preci realizē distances tirdzniecībā (Interneta veikalos). 

Kas jādara komersantiem?
Komersantiem jāinformē patērētājus par plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanas nepieciešamību, par tirdzniecības vietā pieejamiem alternatīviem iepakojuma veidiem un iespēju izmantot līdzpaņemtu maisiņu vai citu iepakojumu.

Ko šādas izmaiņas dos?
Plānots, ka šādas izmaiņas veicinās plastmasas iepirkumu maisiņu pārdomātu izmantošanu, aicinās pircējus izvēlēties alternatīvu – videi draudzīgu iepakojumu un  ilgtermiņā radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Kā rīkoties, ja pamani, ka tirdzniecības vietās neievēro jaunos iepakojuma likuma grozījumus?
Jāvēršas Valsts vides dienestā, kas saņemot iedzīvotāju sūdzības, rīkos pārbaudes konkrētajā tirdzniecības vietā.