Biosfēras rezervāti

  • Dabas aizsardzības pārvaldes
    Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija

Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033
E-pasts: ziemeļvidzeme@daba.gov.lv
Tālrunis: 64071408, fakss: 64071407.

Strenču birojs
Valkas ielā 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
E-pasts: ziemeļvidzeme@daba.gov.lv

Likums par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 20. februāra rīkojums Nr.57 “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes personālsastāvu”