Lai arī turpmāk virzītos uz ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai, nepieciešama esošās valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas izpēte, tai skaitā stratēģiskās un finanšu-ekonomiskā analīze un nākotnes risinājuma izstrāde, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides pārresoru koordinācijas mehānisma izveide, tā secināts veicot iepriekšējos analītiskos darbus 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” projektā Nr. 3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir definējusi valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas vīziju: pakalpojumu vide – dzīves situācijās balstīti, personalizēti un proaktīvi pakalpojumi, kas izmanto jaunās tehnoloģijas un kuru izveide un pilnveide notiek ciešā sadarbībā un kopradē ar lietotāju, un kuri ir pieejami pāri robežām.

Tāpēc VARAM strādā pie valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta sistēmas pilnveidošanas, kas radīs priekšnosacījumus, lai iedzīvotājs visus valsts pārvaldes pakalpojumus var saņemt:

1.   patstāvīgi jebkur, kur pieejams dators un internets;

2.   VPVKAC, kur pieejams tehniskais nodrošinājums un konsultantu palīdzība;

3.   VPVKAC, ja nepieciešams, pilnvarojot pakalpojumu centra darbinieku;

4.   ja nepieciešams iestādes speciālista konsultatīvais atbalsts, ar attālinātu personalizētu konsultāciju.

      

Plānots, ka līdz šī gada beigām, tiks radīts labākais risinājums valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmai.