CITES konvencija

 

Logo

1973. gada 3. marta Vašingtonas konvencija “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (no angļu val.: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), tiek dēvēta arī par CITES konvenciju.

ANO Vides programmas CITES konvencijas mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību.

CITES konvencija ir viena no vislielākajām starptautiskajām vides aizsardzības konvencijām aptverot gandrīz visas ANO valstis. Eiropas Savienība ir CITES puse.

 

Kontaktpersona:
CITES Uzraudzības institūcija Latvijā ir Dabas aizsardzības pārvalde,
tālr.: 67509545, e-pasts: daba@daba.gov.lv


Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē ir pieejama detāla informācija par CITES konvenciju, normatīvajiem aktiem un tās prasību ieviešanu Eiropas Savienībā un Latvijā.

 

Informācija: