Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana:

  • DRN likmes un aprēķina kārtības efektivitāte attiecībā uz ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai HES
  • DRN piemērošanas decentralizētajām kanalizācijas sistēmām potenciālā efektivitāte
  • DRN piemērošanas un likmju efektivitāte attiecībā uz A,B un C kategorijas piesārņojošām darbībām

Noslēguma ziņojums