Dabas rezervāti

Dabas rezervātu administrācijas:
 

  • Dabas aizsardzības pārvaldes
    Teiču dabas rezervāta administrācija

Rēzeknes birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madona nov., LV-4862
E-pasts: teici@daba.gov.lv
Tālrunis: 64807201, fakss 64807200.
Pārvalda un apsaimnieko Teiču un Krustkalnu rezervātus.

Teiču dabas rezervāta likums
Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums.

Grīņu un Moricsalas rezervātus pārvalda un apsaimnieko Slīteres nacionālā parka administrācija.

 

  • Dabas aizsardzības pārvaldes
    Slīteres nacionālā parka administrācija

Birojs: „Šlīteres mežniecība”
„Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas nov., LV-3270
E-pasts: slitere@daba.gov.lv
Tālrunis: 63286000, fakss: 63286001.
Pārvalda un apsaimnieko arī Grīņu un Moricsalas rezervātus

Grīņu dabas rezervāta likums
Moricsalas dabas rezervāta likums