Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā  

1. 

Dokumenta veids 

Ministru kabineta noteikumu projekts 

2. 

Dokumenta nosaukums 

“Darbību ar augstas aktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi”

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija 

Vides politika 

4. 

Dokumenta mērķgrupas 

Pašlaik - viens operators, kas veic darbības ar augstas aktivitātes slēgtu jonizējošā starojuma avotu, kā arī operatori, kas veiks šādas darbības nākotnē.

5. 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Projekta mērķis ir noteikt finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtību darbībām ar augstas aktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem, augstas aktivitātes slēgtu jonizējošā starojuma avotu kategorijas, kurām piemēro finanšu nodrošinājumu un kārtību, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu.

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021. gada 22. aprīlī 

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021. gada jūnijā 

Projekta spēkā stāšanās laiks – 2021. gada 1. jūlijs

7. 

Dokumenti 

Normatīvā akta projekts / Anotācija

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties 

Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai 

Aicinājums sniegt rakstisku viedokli līdz 2021. gada 15. aprīlim.

10. 

Cita informācija 

Nav. 

11. 

Atbildīgā amatpersona 

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vec. eksperte N. Slaidiņa, tālr:67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv