Digitālās ekonomikas politikas komiteja izveidota 1982.gada 1.aprīlī, līdz 2014.gada 13.februārim kā Informācijas, datoru un komunikāciju politikas komiteja.

Digitālās ekonomikas politikas komitejas mērķi ir atbildība par uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanu ar daudzpusēju sarunu procesu, kas:

1) veicinātu pieejamas, inovatīvas, atvērtas, iekļaujošas un uzticamas digitālās ekonomikas attīstību stabilam uzplaukumam un labklājībai;

2) izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju potenciālu, it īpaši internetu un digitalizāciju, lai sasniegtu sociālekonomiskos mērķus, tādus kā uzlabot produktivitāti, piedāvājot iespējas jaunām darba vietām, sniedzot ieguldījumu ietekmes uz vidi mazināšanā, uzlabojot veselības rezultātus un dzīves kvalitāti kopumā.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Digitālās ekonomikas politikas komiteju ir:

  • Digitālo jautājumu horizontālie projekti (izvērtējums par digitālās jomas ietekmi nozarēs);
  • Digitālās transformācijas jautājumi;
  • Datos virzītas ekonomikas attīstība un datu inovācijas.
  • Digitālās drošības jautājumi;
  • Digitālo prasmju attīstība;

Digitālās ekonomikas politikas komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 2 reizes gadā.  Latvija piedalījusies un regulāri nodrošina dalību komitejas darbā dalībnieka statusā kopš 2009. gada.  

Ministru līmeņa sanāksmes notiek reizi četros vai piecos gados.

OECD Digitālās ekonomikas ministru sanāksmē (http://www.oecd.org/internet/ministerial/)  2016.gada 19. – 26.jūnijam Kankūnā, Meksikā Latvijas delegāciju vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece Signe Bāliņa.

2019.gadā VARAM pārstāvji piedalījās OECD augstākā līmeņa sanāksmē -  Digitālā asambleja, kā arī  OECD Ministru padomes sanāksmē saistībā ar digitālajiem jautājumiem.

Darba grupas un apakšgrupas

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Digitālās ekonomikas politikas komitejas darba grupu  darbā:

  • Darba grupa par komunikāciju infrastruktūru un pakalpojumu politiku;
  • Drošības un konfidencialitātes darba grupa digitālajā ekonomikā;
  • Digitālās ekonomikas novērtēšanas un analīzes darba grupa.