Latvijas droša elektroniskā paraksta (e-paraksta) risinājums paredz e-parakstu izmantot kā līdzekli juridiska spēka piešķiršanai elektroniskai komunikācijai un personas identitātes apliecināšanai elektroniskajā vidē. E-paraksts Latvijā ir pieejams kopš 2005. gada un šobrīd tā darbību nodrošina VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Skatīt vairāk.

E-parakstu var izmantot:

  • dokumentu parakstīšanai - piešķirot dokumentam juridisko spēku. E-paraksts elektroniskajā vidē ir līdzvērtīgs līdzeklis rokas/pašrocīgajam parakstam papīra dokumentos, un tam ir tādas pašas tiesiskās sekas. E-parakstīti dokumenti ir ieteicamais saziņas veids ar valsts un pašvaldību iestādēm – kā ērtāka un izdevīgāka alternatīva papīra dokumentiem;

  • personas identitātes apliecināšana elektroniskā vidē - e-paraksta kartē ietvertais autentifikācijas sertifikāts dod iespēju lietotājam identificēt sevi elektroniskajā vidē. E-parakstu var izmantot gan autorizācijai mājaslapās (piem., piekļūt iedzīvotāja profilam portālā www.latvija.lv), gan personības apliecināšanai e-pakalpojumos (piem., Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs), gan arī piekļuvei informācijas resursiem (piekļuvi datoram ar paroli un lietotājvārdu aizstājot ar e-paraksta viedkartes PIN koda ievadi).

Veicot e-parakstīšanas funkciju, līdzīgi kā veicot parakstīšanu papīra dokumentam, dokumentā tiek iekļauta informācija par parakstītāja identitāti. E-paraksts elektroniskai komunikācijai piešķir juridisko spēku, ja ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu noformēšanas prasības.

Elektroniskajiem dokumentiem pievienotais e-paraksts nodrošina, ka:

  • e-dokuments pēc tā parakstīšanas nav mainīts un tas ir autentisks. Pēc dokumenta e-parakstīšanas tā saturs ir fiksēts un to vairs tehniski nav iespējams rediģēt, savukārt papīra dokumentā esošs paraksts nenodrošina aizsardzību pret iespējamām manipulācijām ar tā saturu;

  • var paļauties, ka persona, kas dokumentu parakstījusi, ir tā pati, kurai šis paraksts pieder. Dokumenta parakstīšanu iespējams veikt tikai tad, ja personas rīcībā ir PIN kods, kas ir zināms tikai e-paraksta īpašniekam (papīra dokumentā parakstīšanas fakts netiek aizsargāts no neatļautas izmantošanas);

  • ir iespējams objektīvi fiksēt reālo e-dokumenta parakstīšanas brīdi - pievienojot dokumentam laika zīmogu, e-dokumentam tiek pievienoti neatkarīgas trešās puses fiksēti dati par parakstīšanas laiku. Arī laika zīmoga informācija tiek neatgriezeniski fiksēta, t.i., to nav iespējams koriģēt vai mainīt (savukārt papīra dokumentā nav iespējams viennozīmīgi pārliecināties par reālo dokumenta parakstīšanas brīdi).

E-paraksta autentifikācijas sertifikāts ir iestrādāts arī elektroniskajās identitātes kartēs.