Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsludina kandidātu pieteikšanos Eiropas Digitālo inovāciju centru nacionālajai priekšatlasei.

2020. gada 29.spetembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums, lai Latvijā izveidotu Eiropas Digitālās inovācijas centrus saskaņā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Digitālas Eiropas programmā ietverto darbības mērķi “Izveidot un nostiprināt digitālās inovācijas centru tīklu”.

Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no ES programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsāks savu darbību 2021. gadā. Ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes. Tā kā šādi centri darbosies visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tiks iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Tādā veidā tiks sniegta iespēju pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties ar savām kompetencēm. 

Pieteikšanās nacionālajai priekšatlasei līdz š.g. 6. novembrim, iesniedzot VARAM aizpildītu pieteikumu, kas atrodams nolikuma pielikumā.

Pieteikuma anketa un nolikums apstiprināts Eiropas Digitālo inovāciju atlases komisijas 9. oktobra sēdē.

Ar priekšatlases nolikumu var iepazīties šeit.