1. Eiropas Savienības normatīvie akti

1.1.Regulas

1.2. Regulu projekti

2. Latvijas Republikas normatīvie akti

2.1. Likumi:

2.2. Ministru kabineta noteikumi – Darbības programmas:

2.3. Ministru kabineta noteikumi: