ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu konkursu plāns 2013.gadam

Programmas nosaukums

Projektu konkurss

Programmas mājas lapa

 

Igaunijas – Latvijas programma 

N/A

www.estlat.eu

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas programma 

N/A

www.estlatrus.eu

 

 

Latvijas – Lietuvas programma 

Piektais atklātais projektu konkurss:

17.07.2013. – 17.09.2013.

www.latlit.eu

 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programma 

N/A

www.enpi-cbc.eu

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma INTERREG IV A 

N/A

www.centralbaltic.eu

 

Baltijas jūras reģiona programma 

N/A

http://eu.baltic.net

 

INTERREG IV C 

N/A

www.interreg4c.eu

 

URBACT II 

N/A

http://urbact.eu