1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 “Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras vēlas izmantot zemes dzīles iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 “Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā””(turpmāk – noteikumu projekts) noteic izmaiņas standartizācijas procesā saistībā ar Latvijas standartiem, kuri ir atcelti, un uz kuriem ir tiešas atsauces Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 “Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā”, kuras nepieciešams aktualizēt.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada 18.februārī (VSS-131)

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021.gada 18.martā

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Noteikumu projekts/ Anotācija

10.

Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

11.

Atbildīgā amatpersona

Aicinājums sniegt rakstisku viedokli līdz 2021.gada 15.februārim.