1. 

Dokumenta veids:

Ministru kabineta noteikumu projekts 

2. 

Dokumenta nosaukums:

Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija:

Vides politika 

4. 

Dokumenta mērķgrupas: 

21 radiācijas drošības un kodoldrošības jomas eksperts ar pašlaik spēkā esošu sertifikātu un pretendenti, kuri vēlēsies iegūt eksperta sertifikātu nākotnē

5. 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība:

Projekta mērķis ir svītrot no Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasības, kas attiecas uz radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu sertificēšanu, ņemot vērā, ka ar 2021. gada 1. jūliju stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi “Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi”, kas aizstās līdzšinējās prasības ekspertu sertificēšanai.

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība: 

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021. gada 4. februārī 

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021. gada martā 

7. 

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts / Anotācija

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties: 

Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai:

Aicinājums sniegt rakstisku viedokli līdz 2021. gada 28. janvārim.

10. 

Cita informācija:

Nav. 

11. 

Atbildīgā amatpersona:

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vec. eksperte N. Slaidiņa, tālr:67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv