1. 

Dokumenta veids 

Ministru kabineta noteikumu projekts 

2. 

Dokumenta nosaukums 

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija 

Vides politika 

4. 

Dokumenta mērķgrupas 

10 medicīnas fizikas eksperti ar pašlaik spēkā esošu sertifikātu un pretendenti, kuri vēlēsies iegūt eksperta sertifikātu nākotnē

5. 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Projekta mērķis ir svītrot Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 2.13. apakšpunktu, kas ietver medicīnas fizikas eksperta definīciju, jo šī definīcija tiks iekļauta jaunā Ministru kabineta noteikumu projektā “Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi”, kas stāsies spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021. gada 4. februārī 

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021. gada martā 

7. 

Dokumenti 

Normatīvā akta projekts / Anotācija

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties 

Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai 

Aicinājums sniegt rakstisku viedokli līdz 2021. gada 28. janvārim.

10. 

Cita informācija 

Nav. 

11. 

Atbildīgā amatpersona 

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vec. eksperte N. Slaidiņa, tālr:67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv