Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.759 “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums” Ministrija regulāri rīko IKT foruma tikšanās, lai diskutētu par nozares aktualitātēm.

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju forums ir koleģiāla starpnozaru konsultatīvā un metodiskā institūcija, kas izveidota, lai veicinātu efektīvu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību.

2021.gada 4.oktobra IKT foruma sēdes darba kārtība:

  1. Digitālās transformācijas politikas jaunumi (VARAM VSV digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols)
  2. ANM valsts IKT investīciju virziena projektu sagatavošanas process (VARAM valsts IKT attīstības departamenta direktora vietnieks Lauris Linabergs).