Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.759 “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums” Ministrija regulāri rīko IKT foruma tikšanās, lai diskutētu par nozares aktualitātēm.

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju forums ir koleģiāla starpnozaru konsultatīvā un metodiskā institūcija, kas izveidota, lai veicinātu efektīvu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību.

2024.gada 1.marta IKT foruma sēdes darba kārtība:

 1. jaunā plānošanas perioda struktūrfondu valsts pārvaldes digitalizācijas projektu priekšatlases process – VARAM, Gatis Ozols;
 2. jautājumi un atbildes par priekšatlases procesu un investīciju iniciatīvu aptauju – VARAM, Lelda Kalniņa, Gatis Ozols;
 3. IKT arhitektūras pārvaldība valsts pārvaldē – arhitektūras principi un jomu (domēnu) arhitektūras – RTU, Rūta Pirta-Dreimane 
 4. IKT pārvaldības struktūru attīstība – arhitektūras forums un specializētās darba grupas – VARAM, Lauris Linabergs

Sanāksmes videoieraksts 


2023.gada 8.marta IKT foruma paplašinātajā sastāvā darba kārtība:

 1. Datu izplatīšanas iespējas, izmantojot datu pārvaldības un izplatīšanas platformas funkcionalitāti; VARAM prezentācija 
 2. Personāla piesaiste un personāla izdevumu attiecināšana ANM projektu īstenošanai; Valsts kancelejas prezentācija un veidne personāla izmaksām;
 3. Informācija par ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena attīstību un iespējamiem grozījumiem;
  1. kopsavilkuma informācija par projektu sagatavošanas gaitu un rādītāju savlaicīgas izpildes riskiem; VARAM prezentācija;
  2. informācija par ANM 2.1. plāna reformu un investīciju virziena projektu iesnieguma 3. pielikumu - projekta posmu kalendārais plāns un finansējuma sadalījums;
  3. informācija par infrastruktūras nodrošinājuma attīstību (valsts datu apstrādes mākoņa attīstību);
  4. informācija par ierosinātajiem grozījumiem plānā un saistītiem regulējuma grozījumiem.

Sanāksmes videoieraksts


2021.gada 4.oktobra IKT foruma sēdes darba kārtība:

 1. Digitālās transformācijas politikas jaunumi (VARAM VSV digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols)
 2. ANM valsts IKT investīciju virziena projektu sagatavošanas process (VARAM valsts IKT attīstības departamenta direktora vietnieks Lauris Linabergs).